Bioshock  ภาคใหม่จ่อเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

   Bioshock  ภาคใหม่จ่อเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

ล่าสุดทางด้านของบริษัท 2K ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมซีรีย์ Bioshock ได้มีการออมมาเปิดเผยว่า..ขณะนี้กำลังพัฒนาเกม Bioshock ภาคใหม่เพื่อเตรียมจ่อเปิดตัวเร็วๆ  นี้และในครั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้นไปที่สตูอิโอใหม่ที่มีชื่อว่า Cloud Chamber สำหรับเกมซีรีย์ Bioshock  ได้มีการกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี 2007 โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้ ปี 2008 / Bioshock, Challenge Rooms ปี 2010 / Bioshock 2> Bioshock 2:Minerva s Den ปี 2012 / Bioshock , Industral Revolution ปี 2013 / Bioshock Infinite >Bioshock Infinite: Burial at Sea Part I ปี...

Read more